Voorwaarden affiliates

Overeenkomst

Door een affiliate te worden van natuurlijkeshampoobar.nl van Natural Answer ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) behoudt het recht om updates en veranderingen in de voorwaarden wanneer nodig aan te passen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Nieuwe functies die het affiliate programma verbeteren of stroomlijnen, inclusief het lanceren van nieuwe tools of andere middelen zullen van toepassing zijn op de voorwaarden. Het voortzetten van dit affiliate programma nadat wijzigingen zijn doorgevoerd zullen betekenen dat je akkoord gaat met deze veranderingen.

Het overtreden van één of meerdere van onderstaande voorwaarden zal het beëindigen van uw account bij het affiliate programma van natuurlijkeshampoobar.nl en het kwijtschelden van opgebouwde en niet uitbetaalde commissies betekenen die voor en tijdens het overtreden van deze voorwaarden zijn opgebouwd. Jij gaat op eigen risico akkoord met deze overeenkomst.

Account voorwaarden

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit affiliate programma.
 • Je moet in Nederland woonachtig zijn.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • Je moet jouw wettelijke volledige naam opgeven, een correct en werkend email adres en de vereiste informatie die gevraagd wordt tijdens het inschrijfproces.
 • Jouw login gegevens mogen slechts gebruikt worden door één persoon – enkele accountgegevens mogen niet door meerdere mensen gebruikt worden.
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van jouw account. Kies dus een moeilijk te raden wachtwoord. Natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) is niet aansprakelijk voor verlies of schade die geleden is door het niet adequaat beveiligen van jouw account.
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor de content die via jouw account geleverd wordt. Ook ben je verantwoordelijk voor de activiteiten van jouw account.
 • Een wettelijk persoon of juridische entiteit mag niet meer dan één account bezitten.
 • Het is verboden dit affiliate programma te gebruiken voor welke illegale of niet toegestane activiteit dan ook. Het is niet toegestaan, door deze voorwaarden na te leven, om welke wet dan ook te overtreden die in jouw jurisdictie van toepassing zijn. (Dit heeft betrekking op, maar niet beperkt tot auteursrecht(.
 • Je mag dit Affiliate programma niet gebruiken om commissie te verdienen op jouw eigen natuurlijkeshampoobar.nl product accounts.

Links/afbeeldingen op jouw website, in jouw emails of andere communicatiemiddelen

Zodra jij je ingeschreven hebt op dit affiliate programma, wordt een unieke affiliate code toegewezen. Het is toegestaan om links, banners of andere grafische media te gebruiken die wij aanleveren in combinatie met jouw affiliate code. Deze kun je gebruiken op jouw website, in emails of andere communicatiemiddelen. Wij zullen je een aantal richtlijnen, link stijlen en grafische bestanden aanleveren die jij kunt gebruiken om naar natuurlijkeshampoobar.nl te linken met jouw affiliate code. Wij behouden het recht om het ontwerp van de grafische bestanden zonder vooraankondiging te wijzigen, maar wij behouden het formaat (resolutie) van de afbeeldingen zonder dit voordien aan te geven.

Om het mogelijk te maken om de bezoekers op de website te volgen en commissies bij te houden, krijg jij van ons een speciale link die je kunt gebruiken om bezoekers van jouw website naar natuurlijkeshampoobar.nl te sturen. Wij moeten er zeker van zijn dat alle links tussen jouw site en onze site op de juiste manier zijn opgebouwd. Link naar natuurlijkeshampoobar.nl die op jouw site staan naar de letter van deze overeenkomst en die de juiste opbouw hebben zullen wij zogn. “Speciale links” noemen. Met dit account verdien jij commissie op de website natuurlijkeshampoobar.nl als klanten doorgestuurd worden middels een “speciale link”. Bij een gewone link kunnen wij helaas geen conversies bijhouden aangezien wij niet kunnen zien wie deze bezoeker heeft doorgestuurd. Heb jij de verkeerde link geïmplementeerd? Dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele misgelopen commissie. Hiernaast kan het onjuist overnemen van een affiliate code ook zorgen voor commissie die misgelopen is. Ook hier zijn wij niet aansprakelijk voor.

Affiliate links moeten verwijzen naar de website natuurlijkeshampoobar.nl

Commissie en uitbetalingen

Een verkoop is geschikt voor commissie als de klant doorklikt vanaf onze zogenaamde “Speciale link” met jouw affiliate code en moet een aankoop hebben gedaan gedurende deze sessie.

Wij betalen alleen commissie vanaf links die door ons automatisch gemonitord en gerapporteerd worden.  Wij kunnen alleen commissie betalen door middel van de eerdergenoemde “Speciale links” die automatisch  een aankoop bijhouden en rapporteren.

Wij behouden ons het recht om commissies die op frauduleuze, illegale of twijfelachtige verkopen te diskwalificeren en commissies in te houden. Dit geldt ook voor overmatig agressieve verkooptechnieken.

Om de administratieve druk binnen de perken te houden gaan wij opgebouwde commissies vanaf 20 euro uitbetalen. Mocht jouw affiliate account de 20 euro nooit overschrijden dan zullen jouw commissies niet uitbetaald worden. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor uitbetalingen vanaf 20 euro.

Jouw voorkomen als Affiliate van natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer)

Het is niet toegestaan een (pers)bericht uit te brengen met betrekking op deze overeenkomst of jouw deelname aan dit affiliate programma. Door dit wel te doen riskeer je het onmiddellijk verwijderen van jouw account.  Ook van belang is dat jij op geen enkele wijze de relatie tussen natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) en jezelf op misleidende wijze uitdragen. Bijvoorbeeld; jij geeft aan dar jij onze producten ontwikkeld hebt. Ander voorbeeld: Jij maakt deel uit van het Natural Answer team of draagt impliciet dan wel expliciet uit dat de relatie die wij hebben bestaat uit ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of geld bijdragen aan liefdadigheid of andere doelen.

Jij mag geen producten aanschaffen door middel van jouw eigen affiliate link. Zulke aankopen kunnen worden gediskwalificeerd voor commissies en/of het beëindigen van jouw account.

Uitbetalingen

Zodra de commissies hoger zijn dan 20 euro, zullen wij eens per maand tot uitbetaling overgaan. Mocht jij nog geen 20 euro aan commissies verdiend hebben, dan betalen wij de eerstvolgende maand uit waarbij jij deze 20 euro grens overschreden hebt.

Definitie van een klant

Klanten die producten aanschaffen middels dit Affiliate programma zijn feitelijk onze klanten. In het verlengde hiervan zullen al onze regels, ons beleid en procedures wat betreft een bestelling van een klant, klantenservice en verkopen betrekking hebben op onze klanten. Wij behouden ons het recht op ons beleid en procedures op elk moment te wijzigen. Bijvoorbeeld; wij zullen de prijzen bepalen die wij voor onze producten vragen die middels dit affiliate programma verkocht worden middels onze eigen prijsbepaling handhaven. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen periodiek dan wel voor langere tijd wijzigen. Omdat onze prijsbepaling producten die jij op jouw website promoot kunnen beïnvloeden, zou jij nooit prijzen op jouw website moeten vermelden. Wij zullen ons best doen om accurate informatie aan te leveren, maar wij kunnen niet garanderen dat de actuele prijs of beschikbaarheid van een product altijd juist is.

Jouw verantwoordelijkheden

Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, procedures en onderhoud van jouw site en alle inhoud die hierop getoond wordt. Bijvoorbeeld; jij bent alleen verantwoordelijk voor:

 • De technische functionaliteit van jouw site en alle gerelateerde apparatuur.
 • Er zeker van zijn dat het tonen van de “Speciale links” geen overeenkomst schenden tussen jou en een derde partij (dit is inclusief alle restricties of vereisten die een derde partij die jouw website host jou opgelegd heeft).
 • De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van de content geplaatst op jouw website (inclusief, en onder andere, alle productgerelateerde content en alle gegeven informatie die jij bij  de “Special links” zet of associeert.
 • Verzeker je ervan dat content geplaatst op jouw website de condities en rechten van derde partijen niet overschrijden. (Inclusief bijvoorbeeld: auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke rechten.
 • Verzeker je er van dat de geplaatste content niet lasterlijk of anderzijds illegaal zijn.
 • Er zeker van zijn dat jouw website accuraat en voeldoende toont, door oftewel een privacy beleid of anders, over hoe jij de data van bezoekers vergaart, opslaat, en gebruikt. Dit is inclusief – waar toepasbaar – hoe derde partijen content en/of advertenties aanleveren op jouw website en of deze informatie vergaren van bezoekers en of deze cookies plaatsen of gebruiken op browsers van bezoekers.

Nakomen van de wet

Een van de condities voor het participeren in dit affiliate programma is dat je akkoord gaat met het feit dat tijdens het meedoen aan dit affiliate programma, jij alle wetten, verordeningen, regels, licenties, vergunningen, uitspraken, beslissingen of andere vereisten van de overheidsinstantie die jurisdictie over jou heeft. Dit betreft al het voorgaande die nu van toepassing zijn of die van toepassing worden tijdens het meedoen met dit affiliate programma. Zonder voorgaande te beperken; jij gaat akkoord met het feit dat jij alle toepasbare wetten betreffende email marketing en andere anti-spam wetten.

Voorwaarden van de overeenkomst en affiliate programma

De voorwaarden van deze overeenkomst gaan in op het moment dat wij jouw aanmelding aan dit affiliate programma goedgekeurd hebben, en zijn niet langer van kracht zodra deze beëindigd wordt door jouzelf of ons. Zowel jij of wij mogen deze overeenkomst te allen tijde stoppen, met of zonder opgave van redenen door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de opzegging. Na het beëindigen van dit programma zul jij onmiddellijk stoppen met, en verwijderen van, alle links naar de website https://natuurlijkeshampoobar.nl . Tevens moeten alle handelsmerken, handelsimago, logo’s en alle andere zaken die zijn aangeleverd door- of namens ons die betrekking hebben op dit affiliate programma. natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) behoudt heft recht om het affiliate programma wanneer dan ook maar te beëindigen als dit nodig geacht wordt. Bij het beëindigen zal natuurlijkeshampoobar.nl overgaan tot betaling als de commissies 20 euro of meer bedragen.

Beëindigen van affiliate accounts

natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) kan naar eigen inzicht jouw account opschorten of beëindigen en alle huidig of toekomstig deelnemen aan dit programma of welk ander Natural Answer dienst weigeren als wij daar de noodzaak van inzien. Het stopzetten van jouw account zal inhouden dat jouw account gedeactiveerd of verwijderd wordt of dat jouw account ontoegankelijk gemaakt wordt. Tevens worden opgebouwde commissies die verdiend zijn door frauduleuze, illegale of oneerlijke handelspraktijken, twijfelachtige verkopen of -marketing.t Natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) behoudt zich het recht om diensten te weigeren om wat voor reden dan ook en wanneer dan ook.

De relatie van de partijen

Jij en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal enige vorm van partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiging of arbeidsrelatie tussen beide partijen scheppen. Jij zult geen autoriteit hebben om aanbiedingen namens ons te accepteren of je voor te doen als deel van natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer). Jij zult geen uitspraken doen – zij het op jouw site of elders – die voorgaande in deze sectie zullen tegenspreken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, bijzondere, of daaruit volgende schade (of enig verlies van revenue, winst of data) die zou optreden in relatie tot deze overeenkomst, zelfs al zijn wij geïnformeerd over de mogelijkheid van deze schade. Tevens zal onze totale aansprakelijkheid betrekking hebbende op deze overeenkomst binnen het affiliate programma nooit meer zijn dan de totale revenuen die uitbetaald zijn of nog uitbetaald moeten worden aan jou binnen deze overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot die affiliate programma of welke producten dan ook die verkocht zijn middels dit affiliate programma. (Dit is inclusief, maar niet beperkt tot: garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een prestatie-, handels- of handelsgebruik). Bovendien beweren wij niet dat de bedrijfsprocessen van natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) zonder fouten of ononderbroken zal zijn en zullen dientengevolge ook niet aansprakelijk zijn voor eventuele consequenties, fouten of onderbrekingen.

Onafhankelijk onderzoek

JIJ BEVESTIGT DAT JE DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GELEZEN HEBT EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN. JIJ BEGRIJPT DAT WIJ OP WELK TIJDSTIP DAN OOK (DIRECT OF INDIRECT) KLANTEN KUNNEN WIJZEN OP VOORWAARDEN DIE MOGELIJK KUNNEN VERSCHILLEN VAN DE VOORWAARDEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST OF DAT WIJ WEBSITES BEHEREN DIE VERGELIJKBAAR OF MOGELIJK  CONCURREREN MET JOUW WEBSITE. JIJ HEBT DE WENSELIJKHEID OM MEE TE DOEN AAN DIT AFFILIATE PROGRAMMA ONAFHANKELIJK GEËVALUEERD EN VERTROUWT OP GEEN ENKELE VERKLARING, GARANTIE OF UITSPRAAK ANDERS DAN IS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elke onenigheid – in welke vorm dan ook betrekking hebbende op deze overeenkomst (inclusief elke vorm van feitelijke of vermeende schending hiervan), welke transactie of activiteiten dan ook binnen deze overeenkomst of jouw relatie met betrekking tot natuurlijkeshampoobar.nl of affiliates zullen onderhevig zijn aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voorzover jij regels met betrekking tot ons intellectueel eigendomsrecht op welke wijze dan ook hebt geschonden of gedreigd hebt dit te doen, het mogelijk is dat wij middels een rechtbank of gerechtelijk bevel een rechtspraak zoeken. (en jij stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of welke andere rechtbank dan ook met bevoegde jurisdictie. Arbitrage onder deze overeenkomst zal uitgevoerd worden onder de huidig geldende regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn en kan worden opgenomen als een vonnis in welke rechtbank dan ook met bevoegde jurisdictie. Voor zover de toepasbare wetgeving het toestaat, zal geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waar een andere partij betrokken is die onder deze overeenkomst valt, hetzij door collectieve arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze overeenkomst zal vallen onder de wetten van Nederland. Deze overeenkomst mag niet overgedragen worden, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens deze beperking, zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons eventuele onvermogen om jouw strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst vervolgens af te dwingen.

Het tekort schieten van natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen afstandsverklaring van dat recht of die bepaling. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer) en bepalen jouw gebruik van dit affiliate programma en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en natuurlijkeshampoobar.nl (Natural Answer). Inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze voorwaarden.